cảm ơn bạn đã ứng tuyển

Theo dõi các bước sau để trở thành chuyên viên tư vấn tại Manulife

Bước 1

Kiểm tra email

Chúng tôi đã gửi email hướng dẫn thủ tục hồ sơ ứng tuyển thông qua email bạn đã gửi cho chúng tôi!

Bước 2

Hỗ trợ ứng tuyển

Chuyên viên hỗ trợ tuyển dụng sẽ liên hệ với bạn để hướng dẫn chi tiết các bước và sắp xếp lịch phỏng vấn

Bước 3

Phỏng vấn

Phỏng vấn tại Văn Phòng Manulife với Trưởng phòng kinh doanh và nhận kết quả tuyển dụng sau đó 

© 2023,  Manulife Việt Nam    I   HCM    I  0868687562